Tryk Enter

OPGAVE TITEL

  Tryk Enter

  Terms of Service (ToS)

  Salop.dk betingelser

  Salop.dk er en formidlingstjeneste.
  Salop.dk er en del af Salop IVS.

  Salop IVS
  CVR 37288780
  Gammel Køge Landevej 243A
  2650 Hvidovre
  Mail: info@salop.dk

  Ved oprettelse af profil på salop.dk, acceptere du, at vi fremsender nyhedsbreve 1-12 gange om året.

  Salop.dk er kontaktskaber og formidler mellem hjemmesidens brugere kaldet køber/tilbudshenter og leverandører kaldet leverandører/tilbudsgiver/partner.

  Salop.dk formidler kontakt mellem kunde og partnere/leverandører indenfor Regnskab, bogholderi, revision, forretningscoach, Webudvikling, App, Billedbehandling, Digital markedsføring, herunder oprettelse og styring af sociale medier, tekster, blogs, pressemeddeler, opsætning af adwords og lign.

  Salop.dk har ikke del eller part i de aftaler der bliver indgået disse parter imellem. Salop.dk er et portal, der formidler opgaver kunde og leverandør imellem. Da der kun er tale om opgaveformidling, kan SALOP IVS ikke drages til ansvar for det efterfølgende samarbejde mellem kunde og leverandør, som fejl og mangler ved det leverede, manglende overholdelse af betalingsaftaler, tidsfrister mv.

  Beskrivelse af tilbudsgiver/sælger

  Sælger/leverandør er den som giver tilbud på en given opgave eller tjenesteydelse.

  Beskrivelse af køber/tilbudshenter

  Køber/kunden er den som ønsker at indhente tilbud, og køber/kunder som modtager tilbud, på en given opgave eller tjenesteydelse.

  Betalinger

  SALOP IVS modtager betalinger via Dankort, Paypal, Bankoverførelse og faktura.

  Prisen på kommission

  8% af den, mellem køber og sælger, aftalte pris.

  Alle priser er i danske kr. og eksklusiv 25% dansk moms.

  Leverandøren/partneren modtager kontaktinformation på den kunde som ønsker tilbud så snart betaling fra leverandør/partner er registeret. Dette skal udveksles internt i workspacet.

  Workspace er der, hvor man kommunikere sammen, deler filer og markere opgaven færdig, hvorefter tilbudsgiver modtage penge.

  Persondatapolitik

  For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Virksomhedsnavn, e-mail, adresse, telefonnummer ved oprettelse.
  Ved oprettelse på Salop.dk gives der samtidig Salop IVS ret til at sende nyhedsbreve.

  Afmeldelse af nyhedsbrev kan når som helst efter ønske.

  Ved oprettelsen gives der Salop IVS tilladelse til at udveksle kontaktinformation fra køber/kunder til sælger/leverandør og omvendt.

  Personoplysningerne registreres hos Salop IVS og opbevares i fem år, herefter slettes oplysningerne.

  Cookies

  Salop bruger cookies, men udelukkende til at forbedre brugeroplevelsen.

  Klager over en leverandør  
  Oplever du forhold, der giver anledning til at klage over en opgave/ydelse, der er leveret af en leverandør/sælger til kunde/køber, opfordres virksomheden til at underrette Salop IVS igennem hjemmeside funktioner.

  Salop IVS søger at opretholde et højt kvalitetsniveau ved registrerede leverandører/sælgere, og har derfor kun har mulighed for at opretholde dette ud fra den feed back virksomhederne giver.

  Salop IVS behandler ikke klager over en leverandørs/sælgers ydelser/opgaver i relation til forsinkelse og mangler mv. Sådanne klager/reklamationer skal virksomheden rette direkte til leverandøren, idet aftaleforholdet altid er indgået mellem leverandøren og virksomheden.

  Ved tvister

  Eventuelle uoverensstemmelser kan alene afgøres ved en dansk domstol og ved anvendelse af dansk ret.
  Alle tvister søges i første omgang løst ved forhandling.
  Eventuelle tvister der ikke kan løses med forhandling kan anlægges ved sø- og handelsretten i København eller anlægges i den retskreds, hvor sagsøgte har hjemting; i reglen den retskreds, hvor den pågældende har bopæl.

  Aftaler er i sin helhed underlagt dansk ret og afgørelser skal ske ved en dansk domstol.

  I tilfælde af man går uden om platformen

  Dette vil resultere i at man bliver udelukket fra platformen i 1 måned.